Profil inwestora

Poziom ryzyka

Minimalny rekomendowany okres inwestycji

1 rok
Kategoria subfunduszu
Częstotliwość wyceny
Benchmark subfunduszu
Rachunek nabyć

Komentarze dotyczące funduszu

Spokój na rynku długu - czy to już ?
Zapraszamy do zapoznania się najnowszym komentarzem rynkowym naszego zarządzającego Bartosza Stryjewskiego.
Upadek amerykańskiego banku powodem do wzrostu cen obligacji?
W najnowszym komentarzu Bartosz Stryjewski wyjaśnia dlaczego, pomimo ostatnich wydarzeń ( upadek banku w Stanach Zjednoczonych co za tym idzie wyprzedaż na giełdach ), fundusze dłużne radzą sobie coraz lepiej oraz jaka się rysuje przed nimi przyszłość.
Widmo recesji...napędza rynki!
Dlaczego w ostatnim czasie zarówno akcje, jak i obligacje zachowują się lepiej od oczekiwań? Jakie są powody wzrostów? - Odpowiedź znajdziecie w komentarzu Bartosza Stryjewskiego, zarządzającego funduszami dłużnymi w BPS TFI S.A.

Dokumenty funduszu

FAQ

Ile wynosi opłata za zarządzanie?
Jakie fundusze wchodzą w skład parasola?
Kiedy pojawia się wycena?
W jaki sposób mogę nabyć fundusz?
W jaki sposób mogę sprawdzić aktualny stan rejestru?
Jak powinien być opisany przelew przy zakupie funduszu?
Co się stanie, jeżeli podam niewłaściwe dane dot. przelewu?
Czym jest test/ankieta adekwatności i dlaczego powinienem ją wypełnić?
Czy mogę upoważnić inną osobę do zarządzania moimi funduszami?