Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 24 kwietnia 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji na dzień 06 marca 2023 r.
Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 24 kwietnia 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji na dzień 06 marca 2023 r.
Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 24 kwietnia2023 r. o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji na dzień 06 marca 2023 r.
Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 24 kwietnia 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji na dzień 06 marca 2023 r.
Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTIUS Subfundusz Short w likwidacji.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 24 kwietnia 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji ALTIUS Subfundusz Short w likwidacji na dzień 17 marca 2023 r.
Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 24 kwietnia 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji na dzień 06 marca 2023 r.
Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji SEJF Etyczny 2 w likwidacji
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 24 kwietnia 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Etyczny 2 w likwidacji na dzień 23 marca 2023 r.
Ogłoszenie o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników ALTIUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników ALTIUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 17 kwietnia 2023 r
Ogłoszenie o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników ALTIUS Subfunduszu Konserwatywny
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników ALTIUS Subfunduszu Konserwatywny wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 17 kwietnia 2023 r
Komentarz
Rynkowy
Spokój na rynku długu - czy to już ?
Zapraszamy do zapoznania się najnowszym komentarzem rynkowym naszego zarządzającego Bartosza Stryjewskiego.
Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji, wydzielonego w ramach SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji, wydzielonego w ramach SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego