Kacper Żak

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.

Bartosz Stryjewski

Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.