28.07.2022 10:04
Jakub Jaworski - Zarządzający częścią akcyjną funduszy BPS TFI